VSTUPNÉ ALPINNING - (lekce trvá 55 min)

  • základní 90 Kč
  • studentské 80 Kč
  • maraton 150 Kč

ZAREGISTRUJ SE A UŽÍVEJ SI VÝHOD INFITNESS ALPINNING CLUBU ...

Zvýhodněné vstupné na aerobní aktivity formou procentuální slevy - benefitu, který se přiřadí k Vaší infitness kartě na základě Vašeho počátečního vkladu.

Na kartu je možné vložit částku dle vlastního uvážení, minimálně však 300,- Kč.

Disponabilní zůstatek na infitness kartě můžete kdykoliv použít k nákupu služeb a výrobků, které nabízíme. Odpadá tak nutnost neustále u sebe nosit hotovost!

Druh karty

Výše vkladu

Slevy

Karta infitness Classic*

300 - 699,- Kč

5% sleva na aerobní aktivity

Karta infitness Bronze*

700 - 1999,- Kč

10% sleva na aerobní aktivity

Karta infitness Silver*

2000 - 4999,- Kč

15% sleva na aerobní aktivity

Karta infitness Gold*

nad 5000,- Kč

20% sleva na aerobní aktivity

+ 50,- Kč KARTA INFITNESS

* Podmínky pro držitele karty infitness
Držitel Karty infitness je povinen minimálně 1x za 6 měsíců dobít kredit na infitness kartě a to tak, že jednorázově vloží částku odpovídající minimální hodnotě
jeho infitness karty. Tato podmínka je zcela nezbytná pro využívání výhod vyplývající z členství karty infitness. Karta infitness je nepřenosná, ale umožňuje svému
držiteli doprovod (více osob), který využívá stejné výhody, které má držitel karty infitness.

© 2016 Infitness, Všechna práva vyhrazena
Realizace: Webion Digital