InBody 230

Jedná se o jeden z nejspolehlivějších přístrojů pro diagnostiku a analýzu složení lidského těla. Samotná analýza je velmi rychlá a jednoduchá, jelikož trvá okolo 30-ti sekund. Je třeba, aby analyzovaná osoba byla na boso (bez bot i bez ponožek). Není nutné, aby byla bez oblečení, jelikož na InBody se dá nastavit váha, která se dá odečíst. Jediný, kdo nesmí analýzu na InBody podstoupit jsou osoby s kardiostimulátorem. Na přístroji se můžeme měřit od 3 let do jakéhokoliv věku.

Přístroj InBody je profesionální zařízení využívané v odborném zdravotnictví ve vyspělých zemích světa. InBody je vyzdvihováno světovými medicínskými experty a profesionály díky své schopnosti analyzovat široké spektrum hodnot složení těla a také díky své klinické spolehlivosti.
Přesná diagnóza je základ pro efektivní léčbu. Použitím metody 8-bodových dotykových elektrod, InBody měří tělo po segmentech pomocí nejpřesnější technologie DSM-BIA.

Co všechno zjistíte analýzou složení těla na přístroji InBody?


VÝSLEDKY ZÁKLADNÍ ANALÝZY:

 • Tělesná voda, tělesný tuk, svalová hmota, bez-tuková hmota, váha
 • BMI, procentuální podíl tělesného tuku, poměr pasu k bokům (WHR)
 • Doporučení minimální kalorické potřeby (BMR)
 • Hodnocení tukové a svalové tkáně
 • Měření v jednotlivých tělesných částech stanovené každou frekvencí zvlášť

VÝSLEDKY ROZŠÍŘENÉ ANALÝZY:

 • Vnitrobuněčná voda, mimo buněčná voda, proteiny, kostní/nekostní minerály, tuková hmota, kostní a svalová hmota, svalová hmota, bez tuková hmota, váha
 • BMI, procentuální podíl tělesného tuku, poměr pasu k bokům (WHR)
 • Svalová hmota v jednotlivých tělesných částech, procento svaloviny v jednotlivých tělesných částech
 • Edém, edém v jednotlivých tělesných částech
 • Oblast tělesného tuku (růstový graf pro jedince pod 18 let)
 • Nutriční diagnóza (proteiny, minerály, tuk, edém)
 • Tělesná vyváženost, tělesná síla, zdravotní diagnóza
 • Cílová váha, kontrola váhy, tuková kontrola, svalová kontrola, stav tělesné zdatnosti, stupeň obezity, BCM, BMC, BMR, AC, AMC
 • Historie tělesného složení (výsledky 10 testů)
 • Impedance v jednotlivých tělesných částech stanovené každou frekvencí zvlášť

Jak se na měření připravit?

 • Nejíst a nepít 2,5 - 3 hodiny před měřením
 • Necvičit těsně před (cvičení až po měření)
 • Nesprchovat se ani nesaunovat před měřením
 • Zajít si na toaletu
 • Odložit všechny kovové ozdoby a šperky
 • Chvíli být v klidu (cca 5 minut)
 • Opakované měření plánovat ve stejném čase a za stejných podmínek

Měření nedoporučujeme:

 • V době menstruace
 • V těhotenství, zvláště 1. trimestr (Dle řady studií Biospace je měření bezpečné)
 • V případě kovových implantátů
 • Pokud chybí končetina (Nelze změřit.)

Měření zakazujeme:

 • Pokud používáte kardiostimulátor nebo jinou elektronickou pomůcku ovlivňující Vaše zdraví

MaxPulse Medicore

Vyšetření na tomto přístroji je vhodné jako doplnění analýzy složení těla přístrojem InBody.

Přístroj je určený pro neinvazní vyšetření variability srdeční frekvence (HRV) a pro kvantitativní hodnocení autonomního nervového systému (ANS) včetně zhodnocení průchodnosti cév.


VÝSLEDKY MĚŘENÍ:


• HRV tachogram
• Tepová frekvence
• Spektrální analýza variability srdeční frekvence
• Vyváženost autonomního nervového systému
• Výkonová spektrální hustota
• Úroveň stresového zatížení
• Stresové skóre
• Celkový stav cév
• Indexy vypočítané z APG křivky
• Krevní cirkulace a stav cév

Pro koho jsou naměřené hodnoty určeny?

Měli by býti pro každého z nás, abychom znali, jak je na tom naše stavba těla a zda nám nehrozí nějaké zdravotní riziko spojené s nadváhou či obezitou a stejně tak z velmi nízké váhy. Obzvláště informace poskytnuté měřením na InBody ocení lidé, kteří se snaží redukovat tělesné tuky, lidé podstupující úpravu stravovacích zvyklostí, sportovci, lidé po nemoci, ženy po menopauze atd…

Interpretce výsledků

Profesionální interpretaci výsledků Vám zaručí Bc. Lucie Kaňovská.

Bc. Lucie Kaňovská

působí jako poradkyně pro výživu, instruktorka alpinningu a jumpingu v Infitness centru v Uherském Hradišti.

V současné době absolvuje magisterské studium na Univerzitě Palackého v Olomouci, obor tělesná výchova – biologie, učitelství pro SŠ. S katedrou přírodních věd v kinantropologii na Fakultě tělesné kultury UP v Olomouci, spolupracuje na výzkumných činnostech realizovaných v oblasti tělesné konstituce, tělesného složení, optimální tělesné hmotnosti v kontextu pohybové aktivity a výživových zvyklostí.

Kvalifikaci výživové poradkyně získala v prestižním akreditovaném vzdělávacím zařízení MAHRA, spol. s. r. o. absolvováním vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu MVDr. Valenty "Poradce pro výživu", akreditovaného MŠMT ČR. Nyní absolvuje odbornou přípravu v oboru dětské výživy.

.

© 2016 Infitness, Všechna práva vyhrazena
Realizace: Webion Digital