Zásady zpracování osobních údajů

Cílem těchto zásad ochrany osobních údajů („Zásady zpracování osobních údajů”) je informovat Vás o našich postupech týkajících se shromažďování a používání Vašich údajů, které nám můžete poskytnout prostřednictvím našich webových stránek infitness.cz („Webové stránky”) a/nebo aplikace MyInfitness („MyInfitness”) a při využívání našich služeb inzerovaných na těchto platformách („Služby”). Přečtěte si prosím pozorně tyto Zásady zpracování osobních údajů!

(„Webové stránky” a „MyInfitness” dále společně jako „Platformy“)

A. Tyto Zásady zpracování osobních údajů byly naposledy aktualizovány dne [*] a můžeme je občasně aktualizovat s ohledem na změny právních předpisů a/nebo vývoj technologií. Proto se na ně prosím čas od času znovu podívejte. Nejnovější verzi vždy najdete na našich Webových stránkách na adrese https://infitness.cz. Pokud provedeme zásadní změny, oznámíme Vám je alespoň třicet (30) dní předtím, než změny začnou platit, a to zveřejněním oznámení na Webových stránkách, případně zasláním e-mailu. Jestli se jedná o podstatnou změnu nebo nikoli, určíme podle okolností případu a našeho uvážení. Pokračováním v přístupu k našim Platformám nebo Službám nebo jejich používáním po nabytí účinnosti těchto změn souhlasíte s tím, že se budete řídit aktualizovanými podmínkami. Pokračování v používání našich Platforem po změně těchto Zásad zpracování osobních údajů znamená, že přijímáte nové zásady. Máte-li jakékoliv dotazy, pošlete nám, prosím, e-mail.

B. Vaše údaje zpracováváme s náležitou péčí, v souladu se všemi platnými a účinnými zákony a předpisy, včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR”).

C. Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují pouze na námi prováděné zpracování údajů a nevztahují se na postupy ochrany osobních údajů jiných stran. Za takové postupy neodpovídáme.

 1. Kdo zpracovává vaše osobní údaje?

  1. Vaše osobní údaje zpracovávají společnosti z naší skupiny Infitness, tj.:

   a. MKP FITNESS s.r.o., se sídlem Smetanova 993/8a, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 29274729, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 70138;

   b. infitness service s.r.o., se sídlem Velkomoravská 590/50, Nové Sady, 779 00 Olomouc, IČ: 01417452, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. C 82909;

   c. Infitwell s.r.o., se sídlem Dominikánská 342/15, Brno-město, 602 00 Brno, IČ: 29295629, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 71965;

   d. Infitness Sport s.r.o., se sídlem Velkomoravská 590/50, Nové Sady, 779 00 Olomouc, IČ: 09253114, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. C 82555;

   e. Infitness Property s.r.o., se sídlem Smetanova 993/8a, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 01758365, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 96453;

   f. Infitness Olomouc s.r.o., se sídlem Zelinova 7012, 760 05 Zlín, IČ: 06698140, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 103756;

   g. Positive sports s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 06884679, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 104896.

  Tyto společnosti mohou být správci nebo společnými správci při vybraných činnostech zpracování podle toho, zda společně nebo samostatně určují účely a prostředky zpracování Vašich údajů. Naše vedené společnosti jsou označovány také jako „Správce” nebo „my”).

  1. Pokud se chcete dozvědět více o správě osobních údajů nebo máte-li jakékoli další dotazy, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: info@infitness.cz.
 2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Subjekty zpracování osobních údajů podle těchto Zásad zpracování osobních údajů jsou lidé, kteří jsou našimi Návštěvníky (jak jsou definováni v našich obchodních podmínkách) nebo se jimi chtějí stát, a dále všichni ostatní uživatelé našich Platforem („Uživatelé” nebo „Vy”).

Záměrně neshromažďujeme osobní údaje dětí mladších 15 let bez souhlasu jejich zákonných zástupců. Pokud se dozvíte, že s námi dítě sdílelo své osobní údaje bez souhlasu svých zákonných zástupců, kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že s námi sdílelo své osobní údaje dítě mladší 15 let bez souhlasu zákonných zástupců, podnikneme kroky k vymazání takových údajů. O Uživatelích můžeme shromažďovat následující typy informací:

 1. Osobní údaje

  Můžeme shromažďovat a zpracovávat Vaše jméno, datum narození, adresu, fotografii, e-mailovou adresu, telefonní číslo, a dále jiné údaje, které nám dobrovolně poskytnete při používání našich Služeb. Poskytnutí výslovně zmíněných identifikačních a kontaktních údajů je smluvním požadavkem, a proto při neposkytnutí těchto údajů nelze uživatelský účet založit.

 2. Technické informace

  My a/nebo naši autorizovaní externí poskytovatelé služeb (např. Google, LLC - Google Analytics) můžeme automaticky shromažďovat technické údaje, pokud používáte naše Služby. Technické údaje mohou zahrnovat zejména adresu URL webové stránky, kterou jste navštívili před návštěvou našich Webových stránek, čas a datum Vaší návštěvy, zvyklosti při surfování, IP adresu, název prohlížeče, typ počítače nebo zařízení, které přistupuje k našim Službám, čas strávený na Webových stránkách a další podobné technické informace („Technické údaje”). V omezeném počtu případů je možné Technické údaje použít a identifikovat Vás podle nich jako fyzickou osobu, čímž se z nich stávají osobní údaje podle platných a účinných právních předpisů. Nikdy však Technické údaje nepoužíváme k tomu, abychom vás identifikovali jako jednotlivce.

  Technické údaje zpracováváme za účelem zajišťování bezpečnosti, dostupnosti a výkonu Platforem, jakož i jejich dalšího vývoje. Právním základem daného zpracování jsou naše oprávněné zájmy na poskytování kvalitních služeb [čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR]. Údaje budou pro tento účel zpracovávány po dobu nezbytnou k jeho naplnění (zpravidla 6 až 14 měsíců). V případě potřeby mohou být tyto údaje využity též na základě našich oprávněných zájmů na obraně práv a majetku [čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR].

 3. Uživatelská data

  Když se zaregistrujete (založíte si uživatelský účet) na našich Platformách, začneme shromažďovat údaje ze zařízení a aplikací spojených s Vaším Účtem, které mohou zahrnovat osobní údaje týkající se Vás, Vašich účtů nebo třetích stran, včetně informací o Vašich zařízeních používaných účty, webovými stránkami a aplikacemi, které Vaše účty používají (společně jako „Uživatelské údaje”).

 4. Anonymizovaná data, která poskytují agregované analýzy a statistiky z Platforem

Pokud jste použili některou z našich Platforem a/nebo Služeb, můžeme tyto analytické a statistické údaje anonymizovat a agregovat („Poznatky”). Poznatky mohou být použity pro účely výzkumu a vývoje. Na rozdíl od Technických údajů jsou Poznatky anonymní a není možné Vás podle nich identifikovat jako jednotlivce.

 1. Jaký je účel a právní základ zpracování Vašich osobních údajů?

  1. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

   1. Plnění smlouvy uzavřené mezi námi a Vámi na základě Vašeho rozhodnutí využívat naše Služby.

    Tento účel zahrnuje zejména následující činnosti zpracování:

    • založení uživatelského účtu na našich Platformách;

    • umožnění, abyste se do svého uživatelského účtu přihlásili;

    • umožnění vstupu do našich posiloven a využívání služeb těchto našich posiloven;

    • zpracování plateb;

    • informování o aktualizacích a nových funkcích našich Služeb (včetně změn cenového modelu);

    • informování o aktualizacích našich Podmínek poskytování Služeb, Zásad používání souborů cookies a těchto Zásad ochrany osobních údajů;

    • odpovídat Vám na jakékoli dotazy, které můžete mít v souvislosti s našimi Službami;

    • řešení případných problémů a sporů souvisejících se smlouvou.

    Za tímto účelem zpracováváme Vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a další údaje, které jste nám dobrovolně poskytli při používání našich Služeb (tj. když jste si na našich Webových stránkách a/nebo v MyInfitness vytvořili uživatelský účet).

    Právní základ pro toto zpracování je: plnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

   2. Zlepšování našich Platforem a Služeb

    Můžeme rozpoznávat a počítat návštěvníky našich Webových stránek a zaznamenávat anonymní návštěvy za účelem zlepšování našich Webových stránek a Služeb.

    Právním základem zpracování Technických údajů (jak jsou definovány výše) je: oprávněný zájem Správce v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

   3. Uvedení našich Služeb na trh

    Můžeme Vám  poskytovat informace nebo aktualizace o našich Službách, pokud se přihlásíte k odběru newsletteru na našich Webových stránkách nebo nám při vytváření uživatelského čtu na našich Webových stránkách a/nebo MyInfitness udělíte souhlas se zasíláním aktualizací a tím nám poskytnete souhlas se zpracováním Vaší e-mailové adresy pro marketingové účely.

    Právním základem zpracování Vaší e-mailové adresy je: Váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

    Přímou marketingovou komunikaci od nás můžete ukončit tím, že nám napíšete, že se chcete odhlásit z odběru newsletteru (např. e-mailovou zprávou). Odhlášením zastavíte zasílání další marketingových e-mailů. Prosíme Vás, abyste měli pochopení s tím, že zpracování Vaší žádosti o odhlášení z marketingových aktivit může trvat až 30 dní.

    Proti použití Vašich údajů pro marketingové účely můžete také kdykoli bezplatně vznést námitky, a to při shromažďování Vašich osobních údajů a v každé jednotlivé marketingové komunikaci, kterou Vám zašleme.

    Vaše údaje nikdy neprodáme třetím stranám pro marketingové účely bez vašeho předchozího souhlasu.

   4. Udržování našich Platforem v bezpečí

    Můžeme monitorovat používání Platforem. Účelem tohoto shromažďování a zpracování je ochrana před zneužitím Platforem a prevence závažného zneužití ze strany Uživatelů.

    Právním základem daného zpracování je: oprávněný zájem Správce v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 2. Kdo jsou příjemci Vašich osobních údajů?

  1. Vaše osobní údaje sdílíme v podstatě pouze v rámci naší skupiny Infitness.

  2. Vaše osobní údaje nesdílíme s žádnými příjemci, pokud nenastane jedna z následujících okolností:

   1. Je to nezbytné k tomu, abychom Vám mohli poskytovat naše Služby.

   V rozsahu, v jakém naši externí poskytovatelé služeb (dílčí zpracovatelé) potřebují přístup k Vašim osobním údajům, aby nám pomohli poskytovat Služby, jsme přijali vhodná smluvní a organizační opatření, abychom zajistili, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se všemi platnými a účinnými zákony a předpisy.

   Jde zejména o společnosti, které s námi smluvně spolupracují, aby nám poskytovaly služby, jako jsou např. správa e-mailů, analýza datových trendů, zpracování kreditních a platebních karet, vypořádávání plateb ve více měnách, zvyšování povědomí o naší značce, odhalování a prevence podvodů. Tyto společnosti mohou mít přístup k Vašim údajům za účelem poskytování jejich služeb a jsou smluvně zavázány chránit jakékoli vaše údaje, které od nás získají, ve stejném rozsahu, v jakém je chráníme my.

   Níže je uveden nevýlučný seznam našich dílčích zpracovatelů pro zajištění souladu s předpisy:

   []

   Seznam těchto dílčích zpracovatelů se může čas od času měnit, protože některé z výše uvedených poskytovatelů změníme nebo odstraníme a/nebo zavedeme jiné poskytovatele, kteří nám budou pomáhat při poskytování Služeb.

   1. Je to nutné ze zákonných důvodů.

    Vaše osobní údaje můžeme sdílet s příjemci mimo Správce, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že přístup k Vašim osobním údajům a jejich použití je přiměřeně nezbytné pro: (i) splnění jakéhokoli platného a účinného zákona, nařízení a/nebo příkazu orgánu veřejné moci; (ii) odhalení, prevenci nebo jinému řešení podvodů, bezpečnostních nebo technických problémů; a/nebo (iii) ochraně zájmů, majetku nebo bezpečnosti Správce, našich Uživatelů, Návštěvníků, nebo veřejnosti, pokud je to v souladu s právními předpisy. Pokud se chystáme Vaše údaje zpřístupnit, uděláme vše pro to, abychom Vám včas poskytli upozornění e-mailem, pokud to lze v daném případě vzít úvahu a pokud nám to zákon nezakazuje.

   2. Potřebujeme vylepšit poskytované Služby

    Za účelem zlepšení našich Platforem a Služeb můžeme využívat níže uvedené třetí strany, kteří nám pomáhají shromažďovat a analyzovat technické údaje.

    Níže je uveden nevýlučný seznam našich dílčích zpracovatelů:

    • Google Analytics (Google LLC)

    Seznam těchto dílčích zpracovatelů se může čas od času měnit, protože některé z výše uvedených poskytovatelů změníme nebo odstraníme a/nebo zavedeme jiné poskytovatele, kteří nám budou pomáhat při poskytování Služeb.

 3. Předáváme Vaše údaje do zemí mimo EU/EHP?

  1. Správce může Vaše osobní údaje předávat do zemí mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor, pokud spolupracuje s externími poskytovateli služeb. V takovém případě předáváme Vaše osobní údaje pouze do země, která je považována za zemi s odpovídající úrovní ochrany v souladu s rozhodnutím Evropské komise, nebo jsou zavedena vhodná opatření na ochranu Vašich osobních údajů, jako jsou standardní smluvní doložky nebo závazná vnitropodniková pravidla. Bez ohledu na to, v jaké zemi jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, Správce přijímá přiměřená technická, právní a organizační opatření, aby zajistil stejnou úroveň ochrany jako v Evropské unii a Evropském hospodářském prostoru. Pokud se chcete dozvědět více informací o mezinárodním předávání Vašich osobních údajů a o vhodných ochranných opatřeních, kterými se řídí předávání Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na adresu info@infitness.cz.

  2. Pokud se účastníme fúze, akvizice nebo jiné restrukturalizace, mohou být Vaše údaje předány v rámci této transakce. O každé takové transakci Vás budeme informovat (např. prostřednictvím zprávy na e-mailovou adresu spojenou s Vaším uživatelským účtem) a uvedeme možnosti, které si v takovém případě můžete vybrat.

 4. Jaká je doba uchování Vašich osobních údajů?

  1. Správce uchovává Vaše osobní údaje pouze v případě, že je to zákonem povoleno a nezbytné pro účely, pro které byly údaje shromážděny, nejdéle však pět (5) let poté, co jste některou naši Platformu použili naposledy.
 5. Jaká jsou Vaše práva?

  1. Právo přístupu - Správce vám umožní přístup k Vašim osobním údajům, které zpracovává. To znamená, že se na nás můžete obrátit a vyžádat si od nás potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud ano, máte právo požádat o přístup ke svým údajům, který Vám poskytneme formou tzv. registru (s uvedením zejména účelů, kategorií osobních údajů, kategorií příjemců osobních údajů, doby uložení nebo

  2. Právo na opravu - Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o vás máme uloženy.

  3. Právo na výmaz - Můžete nás také požádat o vymazání Vašich osobních údajů z našich systémů. Takovým žádostem vyhovíme, pokud nebudeme mít oprávněný důvod Vaše osobní údaje v systému ponechat. Uvědomte si, prosím, že se jedná o finální rozhodnutí, které nelze vrátit zpět. Chcete-li svá data převést, nezapomeňte si nejprve data zálohovat, než svůj účet smažete.

  4. Právo na omezení zpracování - Můžete nás požádat, abychom omezili určité zpracování Vašich osobních údajů. Pokud omezíte určité zpracování Vašich osobních údajů, může to vést k omezení vaší možnosti využívat naše Služby a Platformy.

  5. Právo na přenositelnost – Máte právo získat od nás své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu za účelem předání osobních údajů jinému správci.

  6. Právo odvolat souhlas – pokud zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, můžete udělený souhlas kdykoli odvolat. Upozorňujeme, že odvolání souhlasu je účinné pouze do budoucna a nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním. Pokud odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které zpracováváme pouze pro účely přímého marketingu, budou Vaše údaje bez zbytečného odkladu vymazány.

  7. Jak uplatnit Vaše práva - Výše uvedená práva můžete bezplatně uplatnit písemně zasláním e-mailu na adresu info@infitness.cz. V závislosti na Vaší žádosti můžeme požadovat potvrzení Vaší totožnosti.

 6. Můžete si stěžovat?

  1. Pokud se domníváte, že naše činnosti zpracování Vašich osobních údajů nejsou v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů, můžete podat stížnost místnímu dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů.
 7. Jsou data zabezpečena?

  1. Přijímáme veškerá přiměřená a vhodná bezpečnostní opatření na ochranu Správce a našich uživatelů před neoprávněným přístupem k osobním údajům, které uchováváme, nebo před jejich neoprávněnou změnou, zveřejněním či zničením. Opatření zahrnují, pokud je to vhodné, anonymizaci, šifrování, firewally, zabezpečená zařízení a systémy přístupových práv. Pokud i přes bezpečnostní opatření dojde k narušení bezpečnosti, které by mohlo mít negativní dopady na Vaše soukromí, budeme vás o tomto narušení informovat co nejdříve, jak jen to bude možné. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na adrese info@infitness.cz.
 8. Zásady ochrany osobních údajů pro Návštěvníky posiloven Infitness

  1. V této části 10. Zásad zpracování osobních údajů Vás informujeme o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje v souvislosti s jednorázovými či předplacenými vstupy, ale i smlouvami o využívání našich posiloven na delší dobu.

  2. V následujícím textu Vás tedy budeme informovat o účelu, povaze a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů při uzavírání a plnění smlouvy o návštěvě našich Klubů (posiloven). Tato pasáž se nevztahuje na zpracování osobních údajů v souvislosti s používáním Platforem. 

  3. Rozsah zpracování osobních údajů

   1. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění smlouvy, popř. pro provedení předsmluvních opatření (posouzení, zda smlouvu uzavřeme, či nikoli). Vaše osobní údaje budeme zpravidla zpracovávat pouze v případech, ve kterých je nám zpracování Vašich údajů povoleno (či uloženo) právními předpisy, popř. ve kterých je získání Vašeho souhlasu není fakticky možné nebo ve kterých. V ostatních případech zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu. 
  4. Právní základ pro zpracování osobních údajů

   1. Zpracování Vašich osobních údajů je založeno na některém z následujících právních základů:

    • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy – tento právní základ se vztahuje také na zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro provedení opatření před uzavřením smlouvy, např. pokud nás kontaktujete s dotazy ohledně našich služeb [čl. 6 odst. 1písm. b) GDPR];
    • zpracování je nezbytné pro splnění naší právní povinnosti, zejména povinností podle daňového a/nebo občanského (obchodního) práva [čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR];
    • zpracování vyžadují Vaše životně důležité zájmy a/nebo životně důležité zájmy jiné fyzické osoby [čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR];
    • zpracování je nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů Infitness nebo třetí strany a pokud Vaše zájmy, základní práva a svobody nepřevažují nad prvně uvedeným zájmem [čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR];
    • zpracování probíhá na základě Vašeho souhlasu pro konkrétní účel zpracování [čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR].
  5. Vymazání údajů a doba jejich uchovávání

   1. Pokud není v těchto Zásadách zpracování osobních údajů uvedeno jinak, platí pro dobu uložení a vymazání Vašich osobních údajů následující:

    • Vaše osobní údaje zpracováváme a ukládáme pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelu jejich zpracování. Vaše údaje mohou být uchovávány i po uplynutí této doby, pokud tak stanoví evropský nebo národní zákonodárce v nařízeních, zákonech nebo jiných předpisech, které musíme dodržovat.

    • Vaše údaje budou rovněž zablokovány nebo vymazány, pokud uplyne doba uchovávání stanovená příslušnými normami a pokud není nutné, aby Vaše údaje byly nadále uchovávány pro účely uzavření nebo plnění smlouvy.

    • Pokud jsou osobní údaje zablokovány, budou vymazány, jakmile: (i) uplynou všechny zákonné a smluvní lhůty pro jejich uchovávání; (ii) nebude důvod předpokládat, že by jejich vymazání narušilo Vaše zájmy hodné ochrany; a (iii) vymazání nezpůsobí nepřiměřené náklady vzhledem ke zvláštní povaze uchovávání.

  6. Konkrétnější pravidla zpracování Vašich osobních údajů:

   1. Popis a rozsah zpracování údajů

    • Zpracováváme údaje, které od Vás obdržíme nebo získáme v souvislosti se sjednáváním smlouvy (tak, jak ji vymezují naše všeobecné obchodní podmínky dostupné na www.infitness.cz).

    • Pokud se rozhodnete navštívit či navštěvovat naše posilovny,zpracováváme tyto osobní údaje:

     a) pohlaví;

     b) příjmení a jméno;

     c) datum narození;

     d) kontaktní údaje (adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo);

     e) fotografie;

     f) a pokud platíte kartou či převodem na účet, tak i bankovní spojení.

    • Když vstoupíte do posilovny, shromažďujeme následující údaje (které jsou níže označovány jako „přístupové údaje”):

     a) datum vstupu

     b) čas vstupu a odchodu

     c) číslo Vaší smlouvy

    • Pokud nabízíme možnost (online) rezervace kurzů nebo skupinových lekcí prostřednictvím Platforem, zpracováváme také rezervační údaje (údaje o tom, co jste rezervovali a kdy jste rezervaci provedli). 

   2. Účel zpracování údajů a právní základ pro zpracování osobních údajů

    • Infitness zpracovává osobní údaje návštěvníků posilovny a zájemců o to stát návštěvníky posilovny (včetně jejich fotografií), pokud to slouží účelu plnění smlouvy a výkonu práv, která z ní plynou – právním základem je tedy obecně čl. 6 odst. 1 [písm. b)] GDPR. Pokud Infitness zpracovává Vaši fotografii, slouží to také ke kontrole Vaše práva vstupu do posiloven – právním základem je proto v takovém případě čl. 6 odst. 1 [písm. b),] jakož i [písm. f)] GDPR.

    • Zpracování údajů o Vašich případných zdravotních problémech slouží k obraně Infitness proti Vašim případným žalobám a jiným uplatněným nárokům – právním základem je tedy čl. 9 odst. 2 [písm. f)] GDPR. Navíc je jednou z Vašich smluvních povinností ujistit se, že Vám žádné zdravotní potíže nebrání v navštěvování našich posiloven – právním základem je tedy také čl. 6 odst. 1 [písm. b)] GDPR; a dále se musíme ujistit, že necvičíte, pokud Vám v tom brání Váš zdravotní stav, abychom Vás ochránili před tím, že si ublížíte - čl. 6 odst. 1 [písm. d)] GDPR.

    • Pokud Infitness zpracovává datum, čas a číslo smlouvy při vstupu do posilovny a odchodu z ní, děje se tak v rámci kontroly práva vstupu do naší posilovny, a tedy za účelem plnění smlouvy – právním základem je proto čl. 6 odst. 1 [písm. b)], jakož i [písm. f)] GDPR.

    • Infitness uchovává přístupové údaje za účelem ochrany práv, obrany proti právním nárokům a ochrany zájmů návštěvníků. V anonymizované podobě se tyto údaje používají také pro optimalizaci podmínek pro cvičení v našich posilovnách (např. abychom zjistili, v jakém časem chodí více a v jaké naopak méně návštěvníků) – právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 [písm. f)], jakož i [písm. d)] GDPR (= tj. zpracování za účelem ochrany oprávněných zájmů Infitness a návštěvníků jejích posiloven). 

   3. Doba zpracování osobních údajů

    • Vaše údaje zpracováváme a uchováváme po dobu trvání Vaší smlouvy s námi. Kromě toho se na nás vztahují různé zákonné povinnosti týkající se uchovávání dokladů a dokumentace. Vaše osobní údaje tedy budeme uchovávat také v případě, že budeme muset plnit své zákonné povinnosti, řešit spory a plnit naše smlouvy s Vámi.

    • V České republice mohou takové zákonné povinnosti vyplývat především z daňových předpisů a z občanského zákoníku. Doby pro uchovávání mohou činit až deset let. Délka této doby se odvíjí také od délky zákonných promlčecích lhůt, jež obecně činí tři roky – může však být i delší (např. při náhradě újmy na zdraví).

    • Jakmile již další Vašich uchovávání údajů není nutné pro plnění smlouvy s námi a neexistují žádné zákonné důvody pro jejich uchovávání, budou Vaše údaje okamžitě vymazány, ledaže existuje důvod se domnívat, že by vymazání narušilo Vaše zájmy hodné ochrany a že by vymazání znamenalo nepřiměřené úsilí vzhledem ke zvláštní povaze zpracování (v takovém případě budou Vaše údaje zablokovány). 

   4. Zvláštní kategorie údajů

    • Může se také stát, že za účelem dodržování právních předpisů týkajících se veřejného zdraví můžeme začít shromažďovat údaje například (o datu) očkování proti různým nemocem apod. Pokud to bude nutné, zajistíme bezpečnost těchto údajů a jejich zpracování. V takovém případě budeme také aktualizovat tyto Zásady zpracování osobních údajů.

    • Po návštěvnících může být požadováno, aby zanechaly otisk prstu na vstupním terminálu (alternativně budou moci použít QR kód z MyInfitness). Pokud se tak stane, zajistíme bezpečnost těchto údajů a jejich zpracování. Bude-li to v takovém případě potřebné, budeme rovněž aktualizovat tyto Zásady. Systém by však v takovém případě určoval charakteristické body otisku prstu, spojoval je čarami a vytvářel tak mapu otisku prstu. Nezpracovávali bychom tedy skutečný otisk prstu.

  7. Předávání osobních údajů

   1. Kdo může obdržet Vaše osobní údaje?

    • Vaše údaje pouze ta společnost ze skupiny Infitness, která je potřebuje k plnění smlouvy a/nebo zákonných povinností vůči Vám. Údaje mohou pro tyto účely získávat také dodavatelé a další poskytovatelé služeb, které zaměstnáváme nebo se kterými jinak spolupracujeme. Jedná se především o trenéry, a dále osoby, které působí v kategoriích IT služeb, telekomunikací, právního a daňového poradenství, a dále společnostem, jež nabízejí služby Infitness ve vlastních balíčcích (jako je zejména MultiSport Benefit, s.r.o.).

    • Kromě toho Vaše údaje předáváme pouze v případě, že: (i) to vyžaduje zákon; (ii) jste nám k tomu dali souhlas; nebo (iii) jsme z jiných důvodů oprávněni informace poskytnout. Za těchto podmínek mohou být příjemci osobních údajů například veřejné úřady a instituce (např. státní úřady, finanční úřady, orgány činné v trestním řízení), pokud k tomu existuje zákonná povinnost. 

    2. Budou Vaše údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci?

   • Vaše údaje budou předávány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (třetí země) pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění Smlouvy, vyžaduje to zákon nebo jste nám k tomu dali souhlas.
  8. Ochrana osobních údajů v souvislosti s kamerovým systémem

   1. Skutečnost, že je pořizován videozáznam, je vyznačena informačními značkami v posilovnách Infitness, a návštěvníci ji berou na vědomí.

   2. Účel:

    • Šifrovaný kamerový záznam provozujeme:

    a) za účelem vlastní ochrany (ochrana majetku Infitness i jejích zaměstnanců) a ochrana před odpovědností (plnění povinností v oblasti bezpečnosti provozu, smluvní odpovědnost vůči našim návštěvníkům atd.), jakož i

    b) za účelem prevence, zamezení a objasnění trestněprávně relevantního jednání.

   3. Právní základ:

    • Právním základem je: a) plnění smlouvy [čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR]; b) náš oprávněný zájem [čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR] 

     i. máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů kamerovým systémem; lze však předpokládat, že v rámci vyvažování zájmů převáží náš zájem na ochraně majetku i zájem zdraví návštěvníků nad Vašim zájmem, a to zejména z důvodu šifrování, jakož i skutečnosti, že ke sledování záznamu a jeho vyhodnocení dochází pouze v ojedinělých případech; c) životně důležité zájmy jiných fyzických osob – návštěvníků a pracovníků Infitness [čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR];

   4. Doba zpracování:

    • Údaje získané kamerovým systémem se zpravidla uchovávají po dobu 72 hodin. V případě, že je to nezbytné v souvislosti s některým ze shora uvedených účelů, uchováváme je po dobu, dokud tento účel trvá.
   5. Příjemci údajů:

    • příslušný správní orgán nebo soud (pro zajištění důkazů v příslušných řízeních – ať již civilních, trestních či správních);

    • zaměstnanci, svědci, poškození (v souvislosti s vymáháním nároků);

    • pojišťovny (pro účely likvidace pojistné události);

    • advokáti pověření vymáháním práva;

    • údaje nebudou zpřístupněny příjemcům, kteří je využívají pro jiné než shora vyjmenované účely.

   6. Přenositelnost a předávání údajů:

    • Nemáte právo na přenositelnost údajů získaných na základě kamerového systému.

    • Nedochází k předávání těchto údajů příjemcům ve třetích zemích (mimo EU) ani mezinárodním organizacím. Nedochází ani k automatizovanému rozhodování (profilování).

Příloha 1: Společnosti skupiny Infitness a kontakt na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů

Název Adresa Kontakt na odpovědnou osobu
Positive sports s.r.o. Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno liberec@infitness.cz
*Infitness Olomouc s.r.o. Zelinova 7012, 760 05 Zlín olomouc@infitness.cz
Infitness Property s.r.o. Smetanova 993/8a, Veveří, 602 00 Brno Kontakt na odpovědnou osobu
Infitness Sport s.r.o. Velkomoravská 590/50, Nové Sady, 779 00 Olomouc Kontakt na odpovědnou osobu
Infitwell s.r.o. Dominikánská 342/15, Brno-město, 602 00 Brno prostejov@infitness.cz
infitness service s.r.o. Velkomoravská 590/50, Nové Sady, 779 00 Olomouc Kontakt na odpovědnou osobu
MKP FITNESS s.r.o. Smetanova 993/8a, Veveří, 602 00 Brno zlin@infitness.cz, uh@infitness.cz